Magyar Híradástechnika

2024. Infokom 2023 különszám
LXXIX. évfolyam Infokom 2023 különszám

TELJES SZÁM  (14,2 MB)

 

Címlap 

Tartalomjegyzék 

TELJES SZÁM  

 

 

 

Szabó Csaba Attila
Előszó 
 

      

Földes Gábor
Piaci konszolidáció és együttműködés a méretgazdaságosság strukturális javítására 
Az EU tagállamainak távközlési piacai fragmentáltak, ezért a méretgazdaságossági, eszközkihasználtsági és költséghatékonysági szempontok háttérbe szorulnak. A távközlési szolgáltatók beruházásainak megtérülése a tökeköltség alatt marad, így veszélybe került az EU Digitális Évtized 2030-as célkitűzésének, a lakosság teljeskörű vezetékes és mobil szélessávú internettel való lefedésének elérése. A távközlési vállalatok emiatt piaci konszolidációt (összeolvadást) kérnek a szabályzó hatóságoktól, amelyek viszont a verseny, megkülönböztetés és innováció, ezáltal a társadalmi jólét csorbulásától tartanak. A kutatási kérdés arra irányul, hogy a piaci összeolvadások milyen hatással bírnak a versenyre, így a társadalmi jólétre a távközlési piacokon. A kutatás módszertana nemzetközi tényadatokon alapuló empirikus kvantitatív kutatási eredmények másodlagos feldolgozására épül. A cikk a fogyasztói árszínvonal, szolgáltatói profitabilitás és beruházási szint, valamint szolgáltatásminőség különbségeit mutatja be konszolidálódó és nem konszolidálódó tagállami távközlési piacokat összehasonlítva. 

Bodzsár Krisztián, Egyed Péter, Pataki Péter
Rádiófrekvenciás mérések végzése drónok segítségével 
A 21. században a rádiófrekvenciás kommunikáció kulcsszerepet játszik hétköznapjainkban. Ahhoz, hogy mindenki számára megfelelően használható legyen ez a korlátos nemzeti erőforrás, kiemelten fontos a frekvenciasávok és az üzemelő rádiószolgálatok szabályozása, felügyelete beleértve a folyamatos monitoring tevékenységet is. Szerencsére a kommunikációs technológiák fejlődése mellett a méréstechnika is folyamatosan fejlődik, így újra és újra lehetőség van meglévő eljárásokat, illetve mérési módszereket újra gondolni, fejleszteni. A drónokkal végzett rádiófrekvenciás mérések új lehetőségeket nyitnak meg a vezeték nélküli kommunikációs rendszerek ellenőrzésében, a zavarjelenségek felderítésében és megszüntetésében, valamint a mérési adatszolgáltatásban is.

Székely Levente
Mitől félünk, ha a farkastól nem? 
Jelen, információs zajtól hangos társadalmunkban számos dologtól félhetünk, legyen ez vélt vagy valós félelem. Az írás a nemzetközi és hazai friss kutatási adatokra építve mutatja be, hogy a fiatalok mit gondolnak a jövőjükkel kapcsolatban. Frusztráltak-e a technológiai fejlődés miatt, tartanak-e a mesterséges intelligencia térnyerésétől vagy attól, hogy a robotok elveszik a munkájukat?

Molnár Szilárd
Miért más a 4. ipari forradalom, mint az előzőek? 
Miért érezzük úgy, hogy a most játszódó ipari forradalomnak a vártnál nagyobbak a társadalmi költségei? Miként hatnak a mai gazdaságra az idősödő társadalmak? Miért van kitüntetett szerepe az oktatásnak, felnőttképzésnek, a digitális kompetencia új készségeinek, képességeinek napjainkban? Miként lehetne egy társadalom által uralt technológiai fejlődés feltételeit megteremteni, szemben a most uralkodó technológia vezérelt társadalomhoz képest? A válaszok egy részében bemutatásra kerül a kecskeméti idősödésügyi program, illetve az élménypedagógiai foglalkozásokat tartó Digitális Tudásközpont. Határozott álláspontunk, hogy csak az emberi tőke beruházásokkal védhetők ki az idősödő társadalom és a digitális átalakulás kedvezőtlen hatásai.

Solymos Gyula
DaTaOnX – Adathitelesítés végig a digitális értékteremtési és ellátási láncokon Blockchain-technológiával 
Adatalapú működésre és döntésekre alapozott cégeket és szervezeteket építünk, miközben jelentősen meggyengült a bizalom a digitális adatokban, aminek következtében a cégvezetők alig 20 százaléka mer adatok alapján fontos döntéseket hozni. A mesterséges intelligencia (MI)-rendszerek elterjedésével egyre fontosabb és megkerülhetetlen kérdés az adathitelesség és manipulációmenteség ellenőrizhetőségének megteremtése cégmérettől függetlenül minden iparágban, mert különben könnyen belső és külső hitelességi válságba kerülhetünk, ami akár a cégünk működését is megrengetheti. A cikkben bemutatásra kerülő DaTaOnX (Distributed Trust for Oen DATA eXchange) adathitelesítő megoldás egy blockchaintechnológiára épített interoperábilis rendszer, amely képes az adatok, dokumentumok, médiafájlok, szoftverkódok változatlanságát azok előállítási vagy tárolási helyétől ellenőrizhetővé tenni. Egyfajta backend megoldásként a meglévő IT-rendszerekben is képes megteremteni az adathitelességet és átláthatóságot a teljes adatellátási lánc mentén, valamint az MI-megoldások tekintetében is. Az adatokba vetett bizalom megteremtése a digitális térben az egyik legnagyobb kihívás, amivel minden IT- és cégvezetőnek szembe kell néznie iparágtól és szervezetmérettől függetlenül!

Bartolits István
75 éves a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
A cikk a HTE 75 éves történetét mutatja be a megalakulástól kezdve egészen 2024-ig. A szerző kísérletet tett a HTE történetének korszakolására és bemutatja, hogyan sikerült a 75 év intenzív változásai ellenére fennmaradnia, sőt sikeresnek maradnia a folyamatosan megújuló szakmai szervezetnek. A folyamatos alkalmazkodás a gazdasági körülményekhez, a hazai híradástechnikai ipar változásaihoz mindig új megoldásokat hozott az Egyesület életébe, miközben az egyetlen szilárd irányvonal a szakmaiság mindenek feletti megtartása volt. Ez segítheti a HTE-t ahhoz, hogy továbbra is sikeres maradhasson és a századik évfordulóját is megünnepelhesse.

Almanach 2023
A HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat pályaművei és díjazottjai